Bệnh lậu và kiến thức cần biết
02438.255.599

Khí hư màu nâu không mùi, không ngứa có là bất thường August 22, 2017 Xem chi tiết
Bệnh lậu không triệu chứng là như thế nào March 27, 2017 Xem chi tiết
Bệnh lậu phát triển như thế nào March 9, 2017 Xem chi tiết
Bệnh lậu có lây qua quần áo không March 9, 2017 Xem chi tiết